כדאי מאוד שתאספו את הקקי

למותר לציין, כי אכיפה בגין אי איסוף צואת כלבים כמו גם בגין שוטטות כלבים נעשית באופן שוטף על ידי הפיקוח העירוני, השיטור העירוני ופקחי השירות הווטרינרי. יחד עם זאת לאחר שנדון הנושא בוועדה העירונית לאיכות הסביבה בראשות חבר המועצה – ד"ר אורן קסוס, הוחלט בימים אלה של הקיץ על מבצעים יזומים, החל מהשעה 6:30 בבוקר, בשלב ראשון בפארק השחמון המשתרע על שטח נרחב ובהמשך בשאר הפארקים.  

 

לצד המבצעים היזומים הנחה מנכ"ל העירייה – פיליפ אזרד את המשל"ט העירוני המחובר למערך המצלמות העירוניות המונה כיום כ – 300 מצלמות ברחבי העיר, לדווח ישירות לצוות הפיקוח העירוני והשיטור העירוני, כאשר מזוהה כלב משוטט או כלב העושה צרכיו ובעליו לא אוסף את צואת כלבו. במקרה של כלב משוטט ללא בעלים יועבר דיווח ישיר לפקחי הווטרינר לצורך לכידת הכלב ומתן דוח לבעליו. ראוי לציין, כי במסגרת אכיפה כנגד כלבים משוטטים, כלב משוטט בעל שבב אלקטרוני המאפשר זיהוי של בעלי הכלב, מצולם במקום וברירת קנס בגובה 500 ₪ נשלחת בדואר רשום לבעלי הכלב.

 

בהתאם להוראות חוקי המדינה וחוק העזר העירוני, חייב בעל כלב, להחזיק את כלבו בתחומי ביתו (כולל החצר) ולהוליכו ברצועה בזמן היציאה מתחום זה. למותר לציין, כי החובה להוליך כלב ברצועה מבטיחה שמירה על שלום וביטחון הציבור. חובה נוספת החלה על בעלי הכלב הנה באיסוף צואת כלבו, חובה שאינה מתממשת כאשר הכלב משוטט ללא בעליו. כחלק מפעולות העירייה למיגור תופעת אי איסוף צואת הכלבים, הכולל הגברת הפיקוח והאכיפה ובכלל זה מתן עשרות קנסות בחודש וכן הצבת עשרות מתקני שקי קקי בפארקים הציבוריים, חילקה כזכור העירייה מתקן אישי הכולל גליל שקיות לאיסוף צואת כלבים המוצמד לחגורת/רצועת ההולכה לכ – 2,000 בעלי הכלבים הרשומים באגף השירות הווטרינרי.

תגובות

comments